Privacyverklaring

Ik hecht veel belang aan de privacy van mijn klanten.

Alle informatie die ik ontvang wordt geheim gehouden.

Ik verwijs altijd naar mijn beroepsgeheim bij vragen van derden.

Informatie die ik ontvang via de website wordt alleen intern gebruikt

en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Informatie die mij bereikt via e-mail wordt alleen door mij gelezen.

De inhoud is geheim voor derden.

Hetzelfde geldt voor informatie die ik ontvang via Whatsapp of per SMS.

Wilt u meer informatie over mijn diensten en deelt u uw telefoonnummer via de website,

dan is het mogelijk dat ik u bel om meer informatie te verstrekken.

Deze informatie is persoonlijk en blijft geheim voor derden.