Connectiemethode

De Connectiemethode® is ontwikkeld door Geert De Bolster.  Het is eigenlijk meer een visie dan een methode: "Met liefde en geduld omgaan met de emoties, gevoelens en behoeften van je hond. Zonder straf en zonder beloning en met het welzijn van de hond op de eerste plaats, maar zonder ons eigen perspectief uit het oog te verliezen”.

Het welzijn van de hond is verbonden met het welzijn van ons, de mens, zijn verzorger. We willen ons goed voelen samen met onze hond. Dat kan alleen wanneer de hond zich ook goed voelt bij ons. Dit betekent overigens niet dat de Connectiemethode® een 'vrije' of 'softe' opvoeding is. Duidelijkheid, respect en grenzen bewaken zijn essentieel, maar we stellen ons op als verzorger en als (bege-)leider in de relatie, niet als baas. En dus gaat het niet om de perfecte hond. Of de perfecte mens. Maar om de perfecte relatie.

De Connectiemethode® gaat uit van opvoeden en leren in plaats van trainen. Een hond leert -goede en slechte dingen- de hele dag door, een heel leven lang. Gewoon door ons te observeren en door te ervaren. Het is een voelend individu dat constant z'n best doet om ons en onze wereld te begrijpen. En daarom is het belangrijk dat wij het goede voorbeeld geven: Lead by example.

De drie pijlers van de Connectiemethode®:

1. Het individu: wie is de hond (o.a. ras, genen, ervaringen, levensfase) en wie ben jij?

2. Omstandigheden: ieder gedrag is een combinatie van individu en omstandigheden. 

3. Hoe gaan wij om met het gedrag van onze hond?  En met ons eigen gedrag?

 

Wanneer je bij dat laatste punt wel wat hulp kunt gebruiken, geef je dan op voor de  gratis cursus van Geert De Bolster.

Je krijgt dan onder andere toegang tot zijn geleide mindful-meditaties speciaal voor hondenverzorgers.